Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
TT 01201726/01/2018Bộ Giáo dục và đào tạoTHÔNG TƯ Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non Tải về
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2021-2022 Tải về
Kế hoạch phát động các phong trào năm học 2019-2020 Tải về
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Tải về
VBM- DỰ THẢOPhòng GD & ĐT Lấp VòDỰ THẢO HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, GỢI Ý TÌM MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG [...] Tải về
VBM - 01Phòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 19/2018/BGDĐT, ngày 22/8/2018 - Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công [...] Tải về
VBMPhòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 - Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018- Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và [...] Tải về
VBQĐPGD_130413/04/2018Phòng GD & ĐT Lấp VòVăn bản mẫu chiều ngày 13/04 Tải về