Trong suốt thời gian từ 15/8-15/9/2021 đã có 10 Cán bộ, giáo viên, công đoàn viên Trường MN Long Hưng A tham gia Hội thi Sáng tạo món ngon cùng, cả nhà vui khoẻ, với 02 chủ đề các món chấm với nước tương MAGGI và các món nấu với nước tương MAGGI, kết quả có trên 100 bài dự thi, đạt 1 giải tập thể, 7 giải tiên phong, 1 giải sáng tạo, 1 giải sôi nổi!
FBE30552-62E1-4C7D-A1A1-8128B54BEE01 17C963C1-3ACB-4CFC-A746-97BBCA4C572C 0A5E5C91-73B0-4130-BB1B-F0E36A2FECC6 E292D927-6607-4F94-AE4A-01494A45F1E4 5CCD4C3E-8CD5-42F0-8988-BFF2EA2465E5 A242ACA1-8A69-4E32-8A49-1B4949B2DB45 F2E39B5C-AA44-4C1F-B9CA-6595BC6C3528 3340F8CF-9FA5-4859-ABBD-7BC73EA566D6 98A3A01D-8789-41DC-BA42-F6A2A2B7E1B3 B0A22492-DD12-430F-B38A-C922EE34076B 72AFEB90-5380-43E8-836D-380D332BE8E4 887DBB00-3169-4577-B645-B19FB8A827B4 C9F15F83-2F17-4967-BBA2-96C59A99A300 2A3C9942-AFDB-4984-B64B-B9D5B647BD51 94D8E88D-8FCF-4DE5-B4A4-611415A76571 5F61471C-066F-402D-A3DD-9E39CD2D6F05 922CFA69-FB9A-43CB-BDA3-F0A0238A8488 58DA9590-D367-4317-8E46-1B3FE6AA0B4B F7495A30-A436-494B-A25B-669683AB73A7 A41F2BEA-0F51-4B9A-A23F-4146743E4AF6 AA57A227-6383-4178-A87F-E7DD92F7F98C 48FE8877-8972-4DAC-845C-42DB8D9A0DA7 5027DFC0-3107-4594-AA2E-77B03E81A4D3 3BBE50AA-F102-45D5-9BAC-0C865C6A7CB6 712962CB-0CD9-4322-9916-1D04ED91FD74 ABC40322-5F5B-461F-8C60-671670805E1A A288FB02-D6CC-488B-9FEF-78845479CC04 644E63EE-0B6B-4C22-BE76-CF1B4FC91A7C 929A2A42-6AD8-4F96-945E-E15A1EC44315 57B36751-9781-4165-80E2-7A7736D4D539 18A10012-4174-413D-AB44-B6CDDBF387EE 3EC0FD43-6F71-4156-9C8A-9655B1037B8E C3D82431-3B55-4FF6-9D31-E68761106CF1 B9744BC0-9283-467A-A280-A288824FDAB0 FA173067-3935-4FEA-BCF7-15A8E25AACAA 4D87D634-7183-42BF-B435-58A30E87FEE8 487C5A57-473B-4C3E-BB03-55E74C9BE5A3 99D50D25-9678-463B-A0DF-200833EA1F33 409E17BE-AC95-4A97-BEB2-CFCA6833C788 98D0CFC8-F8E5-43C7-A197-421D7F9FFAB6 B9723920-4BC2-497D-8B73-F426CBBA98B0 5802DE0D-DF13-4C21-B8DB-9800AF12B37C C0B6FEEA-F3B1-4A04-B52E-F430128D59DD DE521AE7-C804-4A1A-846F-61C7D3A5C8A0 6567980C-C5A0-4E96-B0C5-3E53886CFFD2 C87245AE-685E-424C-B0AF-4BAA4DE4D207 A8D1C197-E0DE-4D22-B50F-700452FA2FFD